GDPR

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi uppdaterar därför vår hantering av era uppgifter regelbundet.

Vi använder oss av ett erkänt bokföringssystem, Visma Spcs.

Som anställd sparar vi dina kontaktuppgifter för att kunna betala ut lön och andra administrativa uppgifter som erlägger oss som arbetsgivare.

Som privatkund så sparar vi bara dina personuppgifter så som personnummer, namn och adress så länge som bokföringslagen kräver det och så länge du som inte är en återkommande kund.

Självklart kan du närsomhelst höra av dig till oss om du undrar något kring dina personuppgifter och vår hantering.
Det gör du enklast genom att maila till personuppgiftsansvariga Hanna på hanna@fixarrent.se

Sammanfattningsvis så samlar vi inte in mer information än vi behöver.
Du kan känna dig trygg hos oss både som privatkund, företagskund och som anställd.