Fastighetsservice

Fastighetsservice och specialstäd – vi Fixar Rent och snyggt!

Fastighetsservice

Många företag i Karlstad har lagt märke till fördelen med att kunna ha samma företag till både inne- och utemiljöerna.
Vi utför gräsklippning, snöröjning, sandning, bevattning och städning i Karlstad med kringliggande kommuner så som bland annat Kil och Hammarö.
Vi skräddarsyr helt enkelt det Ni vill ha gjort.

Höghöjdsstäd

Livsmedel- och förpackningsindustrin ställer särskilda krav på hygien och rena miljöer. Vi har mångårig erfarenhet av olika metoder för att bidra till dessa höga krav kan efterföljas.

Fönsterputs

Vi utför fönsterputs på både låg och hög höjd i Karlstad och kommunerna i närheten.
Gå till vår sida för fönsterputs.

Kontaktformulär