Miljö

Vår strävan är att arbeta med miljöanpassade produkter och metoder. Merparten av våra rengöringsmedel är miljöanpassade och verkar för ett hållbart klimat och renare miljö.
Vi har jobbat både inom pappersindustrin och livsmedelsbranchen där det är höga krav.
Säkerhetsdatablad finns på alla våra medel.
Viktigast är att du som kund är nöjd med val av produkt.
Vi vill Ert bästa!